Aktif Yatırımcı

Singapur, üçüncü dünya ülkesinden birinciye dönüsürken, Temasek de gelisti ve ikinci bir kanat eklemek için Asya’da yatırımlara giristi.

Bugün, çogunlugu menkul kıymetler olmak üzere, 215b Singapur Doları (173b Amerikan Doları) degerinde portföye sahibiz.

Aktif bir yatırımcı, gelecege dönük bir kurum ve güvenilir bir is ortagı olarak daima bugünden ilerisini, yatırımların ötesini düsünmeye odaklıyız.


 • 1 Dagılım, temelde yatan varlıklara dayalıdır
 • 2 31 Mart itibariyle
 • 3 Temasek, 25 Haziran 1974 tarihinde kuruldu
 • 4 1975 mali yılı, 25 Haziran 1974’te basladı ve 31 Aralık 1975’te sona erdi.
 • 5 Mali yılsonu, 1993 öncesinde 31 Aralık iken 1994 itibariyle 31 Mart olarak belirlendi.
 • 6 31 Mart 2006’da biten mali yılda uygulamaya konan FRS39 Finansa l Araçlar: Kabul ve
    Ölçüm finansal raporlama standartları uyarınca satı sa hazır finansal varlıklar rayiç
    degerden ölçülmelidir.

 • 1 Dagılım, temelde yatan varlıklara dayalıdır
 • 2 31 Mart 2013 itibarıyla

 • 2 31 Mart 2013 itibarıyla
 • 7 31 Mart 2013’te sona eren Mali Yıl

Grup Gelir Gider Tabloları (Singapur Doları cinsinden)

Mart’ta sona eren mali yıl için 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gelirler 56.5 67.5 79.8 74.6 83.3 79.6 76.7 83.5 83.5 83.8
Gelir vergisi
öncesi kar
11.8 12.2 19.0 14.3 25.5 10.4 8.5 17.8 14.8 15.2
Sirket sermayedarlarına atfedilebilir kar 7.4 7.5 12.8 9.1 18.2 6.2 4.6 12.7 10.7 10.6

Grup Bilançoları (Singapur Doları cinsinden)

31 Mart yıl sonu itibariyle 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Toplam varl ıklar 180.8 199.1 213.7 242.4 295.5 247.9 284.8 297.9 302.6 317.4
Rayiç deger
yedekleri öncesi
öz kaynaklar
64.5 70.9 83.6 92.9 120.2 119.9 127.8 134.6 146.4 155.9
Rayiç deger
yedekleri6
7.0 21.1 23.9 (1.5) 21.9 20.9 11.8 13.2
Öz kay naklar 64.5 70.9 90.6 114.0 144.1 118.4 149.7 155.5 158.2 169.1
Net borç8 21.9 26.9 16.7 23.6 33.8 22.1 17.8 9.5 16.1 13.3

Temasek Tahvilleri – Ihraç Büyüklügü ve Kuponlar


Finansal disiplinimizin ve kredi kalitemizin göstergeleri olarak Temasek Raporu’nu yayınlıyor, kredilerimizin derecelendirilmesi talep ediyor ve Temasek Tahvilleri ihraç ediyoruz.

Singapur Doları, Amerikan Doları ve Ingiliz Sterlini cinsinden, AAA/Aaa notuna sahip XX Temasek tahvillerimiz bulunmakta olup, toplam degeri 11.7 milyar Singapur Doları’dır ve agırlıklı ortalama vadeleri 14 yıldır.


 • 6 31 Mart 2006’da biten mali yılda uygulamaya konan FRS39 Finansal Araçlar: Kabul ve Ölçüm finansal raporlama standartları uyarınca satısa hazır finansal varlıklar rayiç
    degerden ölçülmelidir
 • 8 Nakit ve nakit esdegerleri düsüldükten sonra toplam borç
 • 9 31 Mart 2013 tarihindeki döviz kurları.

Gelecege Dönük Kurum

Gelecege dönük bir kurum olarak özün önceligi ilkesine göre hareket ederiz, kısa yerine uzun vadeye odaklanırız ve kurumumuzu bireyin üstünde tutarız.

2003 yılında, sermayeyi ve ilgili riskleri açıklamak amacıyla, riske göre ayarlanmıs en düsük getiri oranlarına göre getirilerimizi ölçme ilkesini gelistirdik.

Bu varlık katkılı disiplinimiz yatırım stratejimizin, sermaye dagılımımızın, performans yönetimimizin ve tesvik sistemimizin itici gücüdür.

Bize yön veren dört yatırım temamız sunlardır:

 • Ekonomileri Dönüstürmek
 • Orta Gelir Nüfusunu Büyütmek
 • Karsılastırmalı Üstünlükleri Derinlestirmek
 • Kazananlar Yaratmak

Degerlerimiz


Bizi bireyler ve kurum olarak yönlendiren temel degerlerimiz; Liyakat, Mükemmeliyet, Saygı, Dürüstlük, Takım Çalısması ve Güvendir.

Sürdürülebilir deger saglamak amacıyla mülkiyet güdüsüyle düsünür ve hareket ederiz. Piyasa döngüleri boyunca sıkıntıları da kazançları da paylasma kültürüne sahip bir ekip olarak, çalısanlarımız 1986’dan bu yana yasanan her ciddi kriz döneminde maas kesintileri yapılmasını gönüllü olarak talep etmistir.

Ödüllendirme Prensipleri

Riskleri ve ödülleri paylasırız. Getirilerimiz, riske göre ayarlanmıs en düsük getiri oranlarının toplamda altında kalıyorsa, negatif tesvik havuzumuz önceki yıllardan devredilmis Varlık Katkılı (WA) ikramiyelerden bir geri alımı devreye sokacaktır.

Performans tesviklerimiz genellikle üç ila on iki yıl ertelenir. Ödenmis tutarları geri alma kosullarımız, 2003 yılından bu yana ikramiye sistemimizin ayrılmaz bir parçası olmustur ve küresel finansal kriz sırasında test edilmistir

Varlık Katkılı (VK) Ikramiye Havuzu

Üst yönetim, pozitif VK ikramiye havuzundaki bakiyelerinin üçte birinden fazla ödeme alamaz; orta kademe çalısanlar için bu oran üçte ikidir. Kalan tutarlar geri alım risklerine tabidir.

Ortak Mülkiyet Bagısları

Çalısanlarımız, performansa veya zamana dayalı kosullara göre belirlenebilecek ortak yatırım olanaklarıyla ödüllendirilebilir.

Zararı ve Karı Pratikte Paylasmak

31 Mart 2011 ve 2012 tarihlerinde sona eren mali yıllarda, portföy getirilerimiz riske göre ayarlanmıs en düsük getiri oranlarının altına indi. VK ikramiye havuzu bakiyelerimiz, arka arkaya gelen geri alımlar nedeniyle silindi. Geri alım bakiyeleri toplandı ve gelecekteki ikramiyelerden kesilmek üzere ileriye tasındı.

Geçen yıl olusan pozitif VK, ileriye tasınmıs geri alım bakiyelerinin tamamını karsılamaya yetmedi. Bu durum, geri alımların bakiyeleri temizlenene kadar devam edecegi anlamına gelmektedir.

Sektör bazında Varlık Dagılımı ve Riske Maruz Deger


Bir yıllık Riske Maruz Degerimiz (VaR), Mart 2013’te sona eren mali yıl için net portföy degerimize göre % 6 oranında oldu.

Ilk 10 tek isimli holdingimiz, portföy degerimizin % 55 ve toplam VaR’mizin % 68 oranını temsil etmektedir.

Geçtigimiz yıl en büyük sektör yogunlugumuz, portföyün % 31 ve toplam portföy VaR’nin % 46 oranını temsil eden finansal hizmetlerde oldu.


 • 9 31 Mart itibariyle döviz kurları
 • 10 Döviz cinslerine göre dagılım

Olası Uzun Vadeli Getiriler


Baslangıç ülkesi ve sektör dagılımı Temasek’e es degerde olan ve pasif olarak yönetilen küresel özkaynaklar için daha uzun vadeli getirilerin olasılık aralıgını saglamak amacıyla Temasek Uzun Vadeli Getiriler Simülasyon modelini kullanmaktayız.

Geometrik ya da Yıllara göre Hesaplanmıs Bilesik 20 Yıllık Getiriler egrilerinin asagıda gösterdigi üzere, önümüzdeki bes yılda farklı politikalara tepkilerin nasıl farklı ekonomik ve piyasa senaryoları üretebilecegi konusundaki bakıs açımızı yansıtmaktadır. Bu senaryolar da 20 yılda pozitif veya negatif sonuçların olasılıklarını tetikleyecektir.
Aynı zamanda 10 Yıllık Geometrik Getiriler olarak da anılan 10 Yıllık Bilesik Getirilerin, asagıdaki egrilerden de görülecegi üzere 20 Yıllık olanlardan daha düsük bir iyimserlik sergileme olasılıgı agır basmaktadır.

Bu durum, dünya normallesmeye baslamadan önce gelecek bes yıl için daha inisli çıkıslı bir görünüm beklentimizi yansıtmaktadır. Bu simülasyonlar, tahmini degildir. Ilgili dönemlerin sonundaki olası sonuçlar konusunda yol göstericidir.

Güvenilir Is Ortagı

Bir yatırımcıdan çok daha fazlasıyız. Bir paydas olarak toplumumuzun refahı bizim için önemli. Bireyler ve bir kurum olarak sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz.


Hissedarlarımız Hakkında

Singapur Sirketler Kanunu’na göre kurulmus olan Temasek, yatırımlarımızı ve varlıklarımızı tam ticari gizlilik ve esneklik içinde yönetir.

Singapur Devlet Baskanı Hakkında

Singapur Anayasası altında Temasek’in geçmis Sirket rezervlerini korumak için ilave koruma önlemlerimiz bulunmaktadır.

Portföy Sirketlerimiz Hakkında

Portföyümüzdeki sirketlerin gözetimi kendi yönetim kurullarınca yürütülür.

Etkili bir gözetim ve yönetim denetimi için yönetim kurullarının yönetimden bagımsız olmasını destekliyoruz. Bu çogunlugunu yönetici olmayan üyelerin olusturdugu bir yönetim kurulu anlamına da geliyor.

Topluluklarımız Hakkında

Sürdürülebilirlik ve güçlü yönetim ilkeleri çerçevesinde toplumla kurdugumuz etkilesim, saglam yapılı toplumsal bagıs ve ödül sistemlerine dönüsürken saglam yönetimin ve adil düzenlemelerin aktif olarak tanıtılması anlamına geliyor.

2003 yılından bu yana riske göre ayarlanmıs en düsük getiri oranlarımızın üzerindeki yıllık getirilerimizin belirli bir kısmını toplumlarımıza katkı için kullanma yönündeki kararımızı uyguluyoruz.

Bu katkılar, çesitli kar amacı gütmeyen kuruluslara kaynak saglayarak bugüne kadar Asya ve ötesinde 100.000’den fazla insanın yasamında fark yaratmayı basardı. Biz bagımsız yatırımcılar için IMF'nin baslattıgı yürürlükteki Santiago Prensipleri'nin ilerisindeyiz.

Fark Yaratmak


Kurulusundan bu yana Temasek, Asya ve ötesindeki toplumsal sorunlar için 1,5 milyar doların n üzerinde bagısta bulunmustur.